Kėdainių Šv. Juozapo parapija

Istorija

Dvasininkai

Sakramentai:

     1. Krikštas

     2. Sutvirtinimas

     3. Švč. Sakramentas

     4. Atgaila

     5. Ligonių Sakramentas

     6. Kunigystė

     7. Santuoka

Parama

Užsisakykite internetu:

Šv. Mišias

Pažymos:

      1. Krikšto

      2. Leidimo tuoktis už parapijos ribų

      3. Santuokos

Klebono žodis

Darbo Laikas

KĖDAINIŲ ŠV. JUOZAPO PARAPIJA

Lietuvos viduryje, abipus Nevėžio upės įsikūrę Kėdainiai rašytiniuose šaltiniuose kaip manoma buvo paminėti 1372 m. ir vadinosi Gaidyne, kuri pasak šaltinio skelbėjų yra tapatinama su iškreiptu Kėdainių pavadinimu. Miesto vardas asmenvardinės kilmės, susidaręs iš asmenvardžio Kėdainis.
XV amžiuje buvo įkurtas Kėdainių dvaras, o 1447 m. Kėdainiai ir jų apylinkės , kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio buvo padovanoti žymiam Lietuvos valstybės veikėjui Radvilai Astikaičiui už nuopelnus valstybei ir kunigaikščio rėmimą. Radvilų giminei Kėdainiai priklausė iki pat XIX a. pradžios.
1544-1614 m. Kėdainiai priklausė ir ir didikų Kiškių giminei. Neatsitiktinai Kėdainių herbe ir pavaizduoti šių abiejų giminių herbų elementai – erelio sparnas su koja siejamas su Radvilų, pasaga – su Kiškių herbu.
Kėdainių miestas savivaldos teises gavo XVI a. pabaigoje. 1590 m. balandžio 15 d. Kėdainiams suteiktos Magdeburgo teisės ir herbas, taip pat teisė turėti savo antspaudą, rengti tris muges per metus ir kassavaitinį turgų šeštadieniais, miestelėnams steigti parduotuves, laukyti svarstykles, ilgio bei saiko matus. Kiti vadovai miesto teises patvirtindavo bei praplėsdavo.
Kėdainiai suklestėjo kai juos paveldėjo Jonušas Radvila ( 1612-1655). J. Radvila rūpinosi miesto ekonominiais ir teisiniais reikalais, miestelėnų dvasine kultūra ir pavertė Kėdainius kultūros židiniu.
XVIII m. Į Kėdainius įsikraustė karmelitai. Jie išplatino katalikybę Kėdainiuose ir būtent toje pusėje, kur šv. Juozapo parapija. Iš tuometinės miesto paveldėtojos  karalienės Elzbietos jie gavo leidimą statyti koplyčią ir vienuolyną.
1704 m. vienuoliai pastatė koplyčią ir žmonės pradėjo švęsti
liturgiją. 1713 m. Vyskupas Jonas Mikalojus Zgierskis pripažino karmelitų koplyčią naujai įkurtos parapijos centru. 1766 m.,

prabėgus beveik šešiems dešimtmečiams nuo koplyčios pastatymo, karmelitų vienuolyno teritorijoje iškilo naujos medinės bažnyčios pastatas, kuris sulaukė ir šių dienų. Gana plačiai bažnyčia apibūdinta 1820m. Bažnyčios ir vienuolyno vizitacijos akte. Jame nurodyta, kad bažnyčia yra medinė, kryžiaus plano. Jos apima prieangį ir du bokštelius., kurie formuoja šoninius išsikišimus. Iš abiejų bažnyčios pusių yra pristatytos dvi zakristijos, viena pereinama, kita, skirta susidėti įvairiems bažnytiniams daiktams. Bažnyčia tuo metu turėjo penkis kupolus; trys didieji buvo ant abiejų bažnyčios bokštų ir virš didžiojo altoriaus, o du mažesnieji  - ant koplyčių kampų. Ant viršaus iškilę geležiniai kryžiai. 1841 m. Vizitacijoje minimi penki altoriai, o 1850 m. Jų buvo likę tik trys, kurių didysis ir išliko šv. Juozapo. 1844 m. Kunigas Benediktas Putramentas suremontavo bažnyčią. XX a. Jos stogas buvo uždengtas cinkuota skarda.

1963 m. šv. Juozapo bažnyčia buvo uždaryta ir paversta elektros aparatūros sandėliu. 22 metus bažnyčia neveikė, tačiau 1990 m. Dar nepasibaigus restauravimo darbams bažnyčia ir varpinė  buvo grąžinti tikintiesiems.
Nuo 1991 bažnyčios atstatymu ir restauravimo darbais rūpintis paskirtas kun. Kęstutis Daknevičius, kuris ėjo ir klebono pareigas.
1991 metais. Gruodžio 1 dieną, pirmąjį advento sekmadienį, Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos pirmosios atšventinimo šv. Mišios.
1993 m. Buvo restauruoti vargonai, o 1998 m. Iš Šėtos bažnyčios grąžintas šviestuvas, kuris buvo pakabintas buvusioje savo vietoje.

Skelbimas dėl 2 %

Iki gegužės 1 dienos kviečiame 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio skirti parapijai. Darbo dienomis tai galite atlikti parapijos raštinėje ( darbo laikas 9.00 – 17.00 ) arba savaitgaliais po šv. Mišių prašome užeiti į zakristiją. Su savimi pageidautina turėti asmens dokumentą.

Tai galima padaryti ir internetu.: Kėdainių šv. Juozapo parapija

Radvilų g. 10, LT-57258 Kėdainiai

Kodas 191045180

Kėdainių Šv. Juozapo parapija

Kėdainių šv. Juozapo parapija

Radvilų g. 10, LT-57258 Kėdainiai

Kodas 191045180

+370 601 64444